Krasnjarsk lékařský portál Krasgmu.net

Cystitis

Složení spermií je poměrně komplikované - obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, enzymy, hormony, vitamíny, makro a mikroprvky. Společně obsahuje spermie více než 80 prvků. Hlavním vitamínem v spermiích je vitamin C, jeho množství závisí na výživě. Ale předpokládá se, že spermie omlazení, obstrukce aglutinace spermií mužů potřebují stravu bohatou na vitamin C. tuků a podobných látek v semeni prezentovaných cholesterol a fosfolipidy.

Dospělý samčí spermie je lepkavým viskózním hlenovitým nehomogenetickým a neprůhledným tekutinám s charakteristickou vůní syrového kaštanu (velmi lehký zápach chlóru). Chuť spermií je určena povahou jídla a je obvykle slabě sladká s kyselou nebo hořkou chutí.

Je třeba poznamenat, že s častými ejakulacemi se sperma stává méně sladkou a zvyšuje se chuť hořkosti. Během 20-30 sekund spermatu zkapalní, stane homogenní, viskózní a má neprůhlednou bělavý-šedé barvy. Množství je individuálně a může se pohybovat v rozmezí 1-2 až 10 ml nebo více. Průměrný objem spermií, pokud dojde k ejakulaci v 3denních intervalech, činí 3 až 5 ml. Množství spermií může kolísat v závislosti na věku, zdravotním stavu, množství spotřebované tekutiny a tak dále. Jak praxe ukazuje, velké množství spermatu neznamená, že jeho vyšší plodnost, ale někdy koreluje s častými potratů u žen. Množství ejakulátu závisí také na frekvenci ejakulace. Čím častěji jsou prováděny sexuální nebo masturbace, tím menší je objem každé následující části ejakulátu. Obecně platí, že spermie hnojení kapacita charakterizuje nejen jeho objemu, a počet spermií v 1 ml spermatu, což představuje normálně 60-120 milionů obyvatel. Pohyblivých spermií by měla být alespoň 70% z celkového počtu. Dolní hranice normy (podle WHO) se považuje za nejméně 20 milionů spermií na ml.

Spermie se skládá ze dvou samostatných částí: semenné plazmě - tvořených převážně sekrece prostaty a varlat sekrety málo zapojena, jejich koncových částí a semenné žlázových vývodů, a jednotných prvků (spermatických buněk nebo prvotních zárodečných buněk varlat).

Sezamová plazma se liší v kompozici, spočívající v přítomnosti velkého množství specifických chemických látek a sloučenin, jejichž přítomnost se nalézá v jiných tekutinách a tkáních těla, avšak v mnohem menším objemu než v semenné tekutině.
Složení semenné plazmy je složité: obsahuje významné množství bílkovin, tuků a uhlohydrátů, stejně jako řadu enzymů, hormonů a dalších látek.
Pro lepší pochopení biologický význam složek semenné plazmě by se nemělo zapomínat, že sekrece trofických a dalších pohlavních žláz jsou závislé na úrovni testosteronu, a proto kvality spermatu kvůli vylučování tohoto hormonu ve varlatech.

Dusík obsahující látky. Imunologické studie ukázaly v semenné tekutině přítomnost specifických proteinových sloučenin, prostaty a semenných váčků. Po ejakulaci se proteiny rychle rozpadají na aminokyseliny pod vlivem proteolytických enzymů, které jsou velmi aktivní v semenné plazmě.

Semenné tekutině, kvantitativně v sestupném pořadí, následující jsou vylučovány proteinů, esenciálních aminokyselin: kyselina glutamová, lysin, serin, histidin, kyselina asparagová, leucin, isoleucin, glycin a tyrosin. V normální semenné tekutině je průměrný obsah aminokyselin 0,0125 g / ml.

Kromě proteinů a aminokyselin by měla být věnována pozornost a volné aminy, jako je cholin, spermin a spermidin, která je ve velkém množství (30 až 366 ug / ml). Přítomnost bez kreatinu (růst vitamín je nezbytné pro fungování kardiovaskulárního systému, zlepšení mozkové aktivity, výživa a zacházení s dětmi, regulaci tělesné hmotnosti při intenzivní tělesné aktivitě) byla pozorována ve vysokých koncentracích a je charakteristické pro složky semenné tekutiny. Jeho přítomnost je v korelaci s vysokou koncentrací kreatinfosfokinázy (CK) - enzym, jehož aktivita je uložen ve spermatu skvrny během 6 měsíců, vlastnosti použitého v soudním lékařství pro identifikaci spermatu skvrny.

Sacharidy jsou v semenné tekutině buď ve volném stavu, nebo spojené s bílkovinami. Největší část volných sacharidů tvoří fruktóza, která má primární roli v aktivitě spermií. U dospělých jsou hodnoty normální fruktózy spermií 1 až 5 mg / ml. Vysoké ukazatele fruktózy uvedeno v semenné tekutině osob trpících hypogonadismem a cukrovkou, zatímco nízká - při onemocnění prostaty a semenných váčků a starší osoby. Fruktóza je hlavní zdroj energie pro pohyb spermií, a jak je jeho koncentrace ve spermatu je pozitivní souhlasí s počtem a motility spermií, se užívá jako indikátor kvality spermatu (sladší než tím lépe).
Kromě fruktózy v přítomnosti semenné tekutiny a následující poznámky k dispozici sacharid :. sorbitol, inositol, glukóza v malém množství, ribóza, fukosy, atd. Myo-inositol - mikrobiální růstový faktor a lidských buněk v kulturách tkanevk - je jak nezbytná vitamín pro jednotlivé druhy savců. O jeho roli v reprodukci, je skutečnost, že u krys, vejce hlavní místo syntézy inositolu z glukóza-6-fosfátu. Klíčový inositol kapalina se používá hlavně jako složka tuku do struktury buněčných membrán, a sekundárně - jako zdroj energie pro spermie.

Tuk semenné plasmy se skládá z fosfolipidů, cholesterolu a mastných kyselin známých jako prostaglandiny.
Průměrná celková koncentrace cholesterolu z 0,5 mg / ml, z toho 40% ve volné formě, a je zřejmě vytvoří v prostatě. Vzhledem k tomu, že obsrtuktsionnoy nebo vylučovací azoospermie poznamenán vysokými hodnotami cholesterolu, zatímco sekreční - nízké ceny, již navrhl možnost využití jeho dávkování jako kritéria pro rozlišování těchto dvou druhů azoospermie.

Prostaglandiny hrají důležitou úlohu v plodnosti a během posledních několika let byly předmětem několika studií. Prostaglandiny - biologicky aktivní tuky - v podstatě nenasycených mastných kyselin, které mají vlastnost stimulovat hladkého svalstva, snížení krevního tlaku, vyvinout ochranný účinek na kůži a sliznice, včetně gastrointestinální trakt. Kromě toho regulují průtok krve v žaludeční sliznici a snižují sekreci kyseliny chlorovodíkové. Svalová vrstva žena děloha reaguje na extrémně malé množství spermatu nebo prostaglandinu zvýšené děložní motilitu, zatímco velké dávky hladkého svalstva vystaven silným depresivní a relaxační působení. Biologický význam prostaglandinů v reprodukčním procesu není dosud dostatečně definovány, avšak jejich masivní přítomnost v semenné tekutině a děložní citlivost k nim v době ovulace, důkazy o jejich pozitivní roli ve fyziologii lidského reprodukce. Použití protizánětlivé, utlačující syntézy prostaglandinů (indomethacin, aspirin) snižuje hladinu prostaglandinů v semenné tekutině. Předpokládá se, že hladina prostaglandinů zjevně souvisí s hnojivostí semenné tekutiny.

Enzymy. Semenná tekutina se po erupci rychle sráží a její zkapalňování - katalyzované enzymy - se objeví spontánně během 20 minut. in vitro a pravděpodobně pro stejný interval a ve vagině. Faktor zředění, který je velmi pravděpodobný proteolytickým enzymem, jehož aktivita je 100 až 200krát větší než trypsin. Koncentrace tohoto faktoru více v první části vyhození semenné tekutiny, což naznačuje jeho predstatelnozhelezistoy charakter, zatímco tvorba sraženiny se spojí s druhou částí chrlí semeno, pocházející zejména ze semenných váčků. V abnormálních případech se semenná tekutina objevuje jako pevný nemísitelný gel, který zabraňuje motilitě a vývoji spermií. Proto je příčinným faktorem neplodovitosti mužů, a to umožňuje vyvodit závěr, podle níž základ neplodovitosti mužů v důsledku nižšího homogenizace je deficit proteinrazrushayuschih enzymy.
Spolu s enzymy degradujícími bílkoviny obsahuje lidské sperma také významný počet dalších enzymů. Důležitou roli při výměně spermií je oxidace a hydrolytické enzymy. První skupina zahrnuje: mléčnou dehydrogenázu (LDH), jablečnou a izomonovou dehydrogenázu. LDH-enzym, který hraje důležitou roli v buněčném metabolismu. V semenné tekutině dospělého muže je přítomnost velkých hodnot 1600-18000 E / L, průměrná hodnota je 5 600 E / L, tj. 10krát více než v krvi. U rakoviny prostaty a prostateziculitidy se zvyšuje aktivita LDH.
Mezi hydrolytické enzymy patří glukosidasy, maltázy, kyselá fosfatáza a řada dalších enzymů, které se podílejí na metabolismu nukleových kyselin, nukleotidů a nukleosidů. U člověka, maltázy, enzym produkovaný prostatickou žlázou je závislá na androgenu a v semenné tekutině je sedmkrát účinnější než v séru. V semenné tekutině se enzym objevuje během puberty, dosahuje maximální účinnosti u dospělých a s věkem klesá. Kyselá fosfatáza - fosfomonoesteráza - je ve fázi optimální aktivity při pH 4,8-5,5 a v semenné tekutině má mnohem větší aktivitu než odpovídající enzym v krvi a jiných tkáních. Enzym pochází z sekretů prostaty, v souvislosti s nimiž se definice jeho aktivity používá jako indikátor funkce prostaty. Aktivita kyseliny fosfatázy a maltázy je zaznamenána v pubertě, dosahuje maximální hodnoty v dospělosti a s věkem se snižuje. Normální hodnoty se liší podle použité techniky. Aktivita kysní fosfatázy se snižuje se zánětem prostaty a významně se zvyšuje s karcinomem. Fosforylační nukleotidová schopnost plazmy semenné tekutiny je způsobena tímto enzymem.
Glukosa-fosfát izomeráza, další enzym přítomný v semenné tekutině, podporuje konverzi glukóza-6-fosfátu na fruktózu-6-fosfát. Spolu s LDH je tento enzym nezbytný pro metabolizaci sacharidů na kyselinu mléčnou nebo pyrohroznovou a obvykle se nachází v tkáních pomocí glykolytické dráhy. Aktivita tohoto enzymu v semenné tekutině dosahuje 13 000 E / L ve srovnání s aktivitou 45 E / L v séru. Vysoká míra krevního aktivity tohoto enzymu se předpokládá, že naznačuje přítomnost mužských pohlavních nemocí, a to navzdory skutečnosti, že lze detekovat tyto vysoké hodnoty a při onemocnění jater a slinivky břišní, karcinom prostaty s kostními metastázami.

Hormony. Hormony přítomné v plazmě neodrážejí jejich koncentraci v krvi. Například testosteron v semenné tekutině je desetina jeho hodnoty v krevním séru. Simultánní stanovení nekonjugovaného testosteronu v periferní krvi a plazmě semenné tekutiny prokázalo, že plodné muži, hodnoty testosteronu kolísat ve spermatu od 281 do 850 ng / 100 ml, zatímco u mužů neplodovityh od 0,35 do 1,80 ng / ml. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi množstvím testosteronu v plazmě a počtem spermií.
Kromě hormonů obsahuje plazma chemikálie, které při požití chovají jako přírodní antidepresiva (Archiv sexuálního chování).

Další látky. Přítomnost kyseliny citronové v lidské spermatu byla poprvé prokázána Scherstenem (1929) a je vyráběna výhradně prostatickou žlázou. Hodnoty kyseliny citronové v lidské semenné tekutiny kolísat v závislosti na autora, od 0 do 2340 mg / 100 ml (7), 96 až 143 mg / 100 ml (20), nebo 180 až 835 mg / 100 ml, s průměrem 510 mg. V souvislosti s přítomností kyseliny citronové v lidské spermatu bylo navrženo několik hypotéz. Někteří autoři učinili předpoklad, že přítomnost této kyseliny je nezbytná v procesu skládání-zkapalňování, možná vazbou na vápenaté ionty.

Minerály. Různí výzkumníci studovali elektrolyty semenné plazmy, aby odhalili vztah mezi koncentrací jednotlivých solí a kvalitou semenné tekutiny. Semenní tekutina obsahuje soli sodíku, vápníku, draslíku, hořčíku. Koncentrace zinku (zaznamenala význam zinku pro intelektuální aktivitu, denní požadavek na zinek - 15 mg) v spermatu je velmi vysoká ve srovnání s jeho obsahem v jiných tkáních a kapalinách. Takže v krvi se koncentrace zinku pohybuje v rozmezí od 0,75 do 0,115 μg / ml, zatímco u spermatu od 0,15 do 0,30 mg / ml. Většina zinku pochází z prostaty.

Kolik proteinů, tuků, sacharidů a vitaminů se nachází v spermatu?

a pak každý říká, že existuje protein, ale kolik?

Že spermie je velmi bohatá na chemické složení, jistě to všichni ví. Nicméně, dokonce i když se seznámili s touto velmi kompozicí, někteří stále tvrdí, že v tom není nic užitečného. Do spermatu je zahrnuto 30 komponent. Jak již bylo uvedeno, obsahuje vitamín C a vitamín B-12, stejně jako fruktózu. Na jednom z fór někdo žertoval, že přinejmenším přidává mouku a koláče koláčů - tak užitečnou věc. Většina spermií obsahuje bílkoviny. Sacharidy jsou mnohem menší a tuky jsou jistě přítomny, ale jsou jen málo.

Složení ejakulátu je obsah bílkovin spermií

Přemýšleli jste někdy o složení samčího semena? Nikdy o téhle otázce nepomyslel? A marně - jsou to jen úžasné informace, protože v samčích spermiích je více než třicet komponent! A hlavní složkou samčího semena je bílkovina, která představuje 50% všech složek. Spermie je velmi výživná kapalina, protože kromě bílkovin obsahuje mnoho živin. Takže v žert, že žena, která dává přednost spolknutí sexu během sexu, nikdy nezemře hladem, existuje určitá pravda.

Jaké látky jsou obsaženy v spermatu

Co pouze komponenty nejsou obsaženy v spermatu - Mendelejev s jeho periodickou tabulkou právě má ​​právo závidět takové složení. Po rozložení ejakulátu na komponenty můžeme zaznamenat přítomnost v ní:

 • Zn je zinek;
 • K je draslík;
 • S je síra;
 • Cu - měď;
 • Mg je hořčík;
 • velké množství vitaminu C, B12.

Ale to není všechno. Kyselina citronová je přítomna v spermiích, což nebrání osivu udržovat alkalické prostředí. Také v semenné tekutině se vyskytují sekrety generované prostatou, charakterizované možností stimulace svalových kontrakcí a vazodilatace.

Je zajímavé, že počet jater je ve srovnání s ostatními komponenty velmi skromný - dosahuje pouze 3% z celkového počtu. Pokud dochází k sexuálnímu styku několikrát za sebou, počet spermií se pokaždé snižuje. V souladu s tím mohou být hlavní složky osiva považovány za tajemství prostaty - stejného proteinu - a přidělení semenných váčků (aminokyselin). Vědci nebudou unaveni zkoumáním ejakulátu. V důsledku některých experimentů bylo zjištěno, že průměrný objem proteinu dosahuje 5040 mg / 100 ml kapaliny. Celkově činí albumin v průměru 1550 mg. Průměrná část spermií s ejakulací dosahuje 10 ml. Pokud jde o hmotnost, je toto množství 0,5 gramu - nebo 500 miligramů stravovací bílkoviny.

Zmínili jsme, že sperma je velmi výživná - což plně potvrzuje její složení. V dostatečném množství ejakulátu je zcela schopen nahradit kompletní stravou, což není překvapující - po všech spermií okolní prostředí musí udržovat svou činnost a životní cyklus, zajistit hnojení.

Zvažte složení 5 ml semenné tekutiny pro výživu, jako kdybychom uvažovali o složení produktů v supermarketu:

 • počet kalorií dosáhne 20 mg;
 • objem sacharidů - 11 mg;
 • bílkoviny dosáhly 150 mg;
 • tuků 6 mg;
 • množství cholesterolu 3 mg.

A co jiného?

Ve skutečnosti, spermie může ovlivnit nejen bílkovin, vitaminů a prvků periodické tabulky, je zahrnuta v ejakulátu fruktózy jeho množství dosahuje 2 až 5 mg, tím vyšší je reprezentativní samčí fertilitu, hladinu fruktózy vyšší. Tato složka je druhem pohonné hmoty pro zoo, jestliže chybí fruktóza, pak je schopnost oplodnit ženské buňky snížena.

Hladina alkálie je stanovena obsahem kyseliny citronové a pohybuje se v rozmezí od 7,26 do 8,47 pH. Pokud jde o samotnou kyselinu citronovou, její množství je od 304 mg do 678 mg na 100 ml ejakulátu.

Složení spermatu dále zvažujeme, navíc k výše uvedeným, zahrnuje katecholaminy:

Jejich počet koreluje s jinými indikátory - míníme množství ejakulátu, jeho pohyblivost, plodnost obecně. Kromě toho semeno obsahuje kyselinu asparagovou.

Zvažte tloušťku, zápach a barvu ejakulátu

Konzistence ejakulátu, její vůně závisí také na některých faktorech. Je to důležité:

 • dědičný faktor;
 • složení denního menu;
 • přítomná patologie močového měchýře;
 • hladina hormonů v těle.

Není-li problém s lidským zdravím, barva spermatu je šedavě bílá, průhledná. Odchylka odstínu směrem k žluté barvě naznačuje potřebu lékařské prohlídky. Změna barvy může být ovlivněna přítomností hnisavého obsahu nebo krve.

Pokud jde o vůni semene, pro každého muže je přísně individuální a může záviset i na národnosti. Lidé s jemnou vůní však tvrdí, že hlavní složkou vůně je vůně kaštanů. Současně může být v závislosti na určitých podmínkách nepříjemné nebo voňavé. Zmrzlý zápach může naznačovat přítomnost urogenitální infekce, takže pokud je k dispozici, lékařská prohlídka nezasahuje.

Hustota ejakulátu je určena zvážením rychlosti jejího odtoku. Viskozita čerstvé kapaliny v podmínkách místnosti je od 1,3 do 20,3 mm. Tento indikátor je individuální, zatímco je třeba poznamenat, že člověk, který dostatečně ejakuluje, přiděluje více vodnaté semenné tekutiny.

Mluvme o chuti

Je třeba poznamenat, že chuť spermatu je dostatečně jednoduchá na to, aby působila "zvenčí", protože závisí na tom, jaký životní styl vede člověk a co jí. Například zástupci silnějšího pohlaví, zneužívání alkoholu nebo upřednostňování sklenky vína před pohlavním stykem pravděpodobně nebudou potěšeni partneři s chutí ejakulátu. Nejen že to bude nepříjemné - v takových případech je také velmi specifická vůně semena.

Zlepšení chuti semena je možné zavedením do fermentovaných mléčných výrobků do jídelníčku - dávají ejakulátu sladce příjemný odstín. Ale nadměrné množství mléka může ublížit. Pokud je strava složena pouze z jogurtu, pak chuť a vůně spermií připomene něco kyselého. Vyvozujeme závěr - všechno by mělo být moderování. Dokonce i mořské plody, které činí semennou tekutinu velmi příjemnou chutí.

Zelenina a ovoce jsou užitečné nejen pro spermie, ale pro celý organismus. Ale pokud jen mluvíte o chuti semena, pak se soustřeďte na celer, petržel a kopr - a projděte zelím a chřestem, které dávají nepříjemnou chuť a vůni. Apple je schopen provést semenné tekutiny zcela bez chuti, ale ovoce a ovocné nápoje dávat spermie sladké - zvláště pokud hovoříme o ananas, meloun, broskve, mango nebo kiwi.

Před sexem se nedoporučuje používat silnou kávu, cibuli a česnek. Také "bez chuti" spermie může vyrábět mastné maso, uzené maso, okurky a kořeněné pokrmy. To však není osudné a dokonce ani krátce před nástupem aktivního sexuálního života může být všechno opraveno. Pro to stačí, aby člověk použil čaj, který bude obsahovat citrón a mátou - mimochodem, může být kousek citronu bez čaje. Tento citrus je schopen výrazně zlepšit chuť ejakulátu, stejně jako jeho vůni.

Co mužské spermie tvoří a co ovlivňuje jeho objem a zápach

Složení spermatu chemickými vlastnostmi je považováno za jedinečné. Není překvapením, že v průběhu let se semínková tekutina považovala za zázračnou léčbu a elixír mládí.

Dnes však existuje řada proudů, jejichž stoupenci tvoří ejakulát v hodnosti světů. Je obdařen různými vlastnostmi a je považován za božskou tekutinu.

Co je spermie?

Je to biologická tekutina, která se vyrábí v těle člověka. Produkuje se ve varlatech pod vlivem hormonů. Chemické složení spermií lze nazvat velmi obtížné, protože má více než 20 složek. Důležitými látkami jsou:

 1. Fruktóza (je součástí aminokyselin).
 2. Kyselina citronová.
 3. Draslík a zinek ve vysokých koncentracích.
 4. Měď, síra a vápník.
 5. A také vitamín C, B, E a A.
Často muž a nemá podezření, co je obsaženo v jeho semenné tekutině a jaké jedinečné vlastnosti má.

Podle vlastností ejakulátu - je to alkalie, pokud věříte v chemii. Obvykle může být organická kapalina rozdělena na 2 části:

 • primární sexuální buňky;
 • semenná plazma (tajemství šourku a varlat).

Pohlavní orgán člověka produkuje hormony pod účinkem hormonů, včetně bílkovin, tuků, vitamínů, jednoduchých sacharidů, enzymů a dokonce i hormonů. Další látkou považovanou za složku plazmy jsou minerály, jsou také v ejakulátu a jsou odpovědné za jedinečnost kompozice.

Co obsahuje spermie?

Co je zahrnuto v složení spermií a proč to závisí? Komponenty jsou ovlivněny různými faktory. Osoba může nezávisle zlepšit kvalitu ejakulátu a ovlivnit tak jeho složení.

Takže, jaké složky jsou součástí složení kapaliny:

 1. Sacharidy.
 2. Tuky.
 3. Hormony (převážně testosteron).
 4. Proteiny (jsou náchylné k rozpadu a snadno se mění na aminokyseliny).
 5. Enzymy.
 6. Minerály (hořčík, draslík atd.).

Sacharidy obsahují fruktózu, dávají energii a jsou odpovědné za životaschopnost spermií.

Zvýšení hladiny fruktózy může naznačovat diabetes mellitus a snížení hladiny příznaků onemocnění orgánů srůsty. Sacharidy, normální: 1-5 mg / ml.

Tuky jsou většinou cholesterol a mastné kyseliny, plní různé funkce a pomáhají chránit sliznice před poškozením. Koncentrace tuků by neměla přesáhnout: 0,5 mg / ml.

Cholesterol rovněž stimuluje svalstvo kavernózních buněk penisu. Vyrábí se prostatickou žlázou a nemá žádný vliv na celkový index.

Další informace o součástech

Ejakulát obsahuje hormon testosteron. Vyrábí se ve varlatech, koncentrace testosteronu neovlivňuje celkové skóre. Pokud je testosteron v hojné míře, pak to může znamenat plodnost člověka a jeho vysokou plodnost. Normální hodnota je v rozmezí od 2,80 do 8,49 ng / ml.

Proteiny jsou dalším prvkem, který je součástí organické kapaliny. Proteiny pod působením enzymů a dalších látek se rozkládají na aminokyseliny. Nejznámější aminokyselinou je glycin. Kromě aminokyselin obsahuje sperma plazma aminy (cholin, kreatin). Koncentrace aminokyselin by neměla překročit hodnotu 0,0125 g / ml.

Enzymy jsou zodpovědné za zkapalňování ejakulátu, protože byly původně koncentrované. Hustá tekutina, špatně podporovaná a spermie v něm nemohou oplodnit vajíčko. Při působení enzymů se mění konzistence. Komponenty, jako jsou enzymy produkované v nedostatečném množství, jsou považovány za příčinu neplodnosti. Lékaři odhadují aktivitu enzymů a nikoliv jejich koncentraci u některých mužů, dosahuje rychlosti 12 000 E / l.

Když hovoříme o minerálech, pak jejich hlavní složkou je zinek. Vyrábí se prostatickou žlázou a zodpovídá za intelektuální schopnosti člověka. A také ve složení ejakulátu jsou soli sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku. Celková frakce nepřesahuje 0,3 mg / ml.

Dalšími látkami se rozumí kyselina citrónová, je třeba vytvořit molekulární vazby s vápníkem. Koncentrace látek je 22,5-30 mmol / l, jsou také odpovědné za proces zkapalňování semenné tekutiny.

Co určuje množství, chuť a vůni spermií

Co určuje množství spermií? Tento ukazatel může být ovlivněn různými faktory vnějšího prostředí, stresem a dokonce i zájmem člověka. Vzhledem k tomu, že semeno má proteinovou složku, počet ejakulátů u vegetariánů je snížen.

Co dalšího ovlivňuje hlasitost:

 • věk muže;
 • závislost na alkoholu a kouření;
 • sportovní hry;
 • užívání léků;
 • frekvence sexuálních kontaktů;
 • psychoemotional state;
 • přítomnost onemocnění jiné povahy.
Někteří muži nejsou povinni zvyšovat čísla. Je to všechno o polyspermii, onemocnění charakterizované zvýšením objemu ejakulátu, ale poklesem kvality.

Vůně spermií je také zkroucená z různých faktorů. Je vhodné se postarat o to, zda je vůně výrazného charakteru a zároveň znechucení.

Vůně ejakulátu je obtížné spojit s něčím známým, může se podobat vůni kaštanů, muškátového oříšku a dokonce i koření.

Indikátory chutí

Můžete zlepšit chuť spermií několika způsoby. Pokud je semeno horké, znamená to vysokou koncentraci bílkovin. Pokud máte pocit, že je kyselá chuť - ejakulát je bohatý na kyselinu citronovou a enzymy. Kyslá chuť by neměla být považována za známku patologie. Nicméně, jako hořké.

Sladká chuť spermií - je méně častá, říká se, že ve stravě člověka chybí bílkoviny a sacharidy. Často taková chuť semena je v případě, že člověk odmítá maso a dodržuje pravidla vegetariánské výživy.

Složení spermatu, jeho vůně a chuť jsou ukazatele, které svědčí nejen o zdravotním stavu, ale také o schopnosti člověka pociťovat. Z tohoto důvodu jsou některé ženy tak zaměřeny na vlastnosti ejakulátu.

Co je součástí složení spermií. Složení mužských spermií

Pro narození nového života jsou zapotřebí dvě buňky: muž a žena. Spermatozoa jsou produkována pohlavními žlázami mužů (v živočišné říši) nebo muži po celý život.

Co je spermie?

Sperm je biologická tekutina, která v průběhu ejakulace vylučuje u mužů nebo mužů z močové trubice. Je nutná pro oplodnění ženy nebo ženy. Spermová kompozice je představována spermií a semennou tekutinou, která poskytuje normální podmínky pro jejich životně důležitou aktivitu.

Biologická tekutina začíná být syntetizována z období puberty, dosahuje vrcholu puberty a mizí až do stáří.

Jak se tvoří spermie

Mužský reprodukční systém se skládá z varlat, jejich příloh, urethry, vas deferens, prostaty - prostaty, semenných váčků a penisu. V sementech se tvoří spermie, které jsou představovány semenovými tubuly. Tyto útvary produkují asi 12 miliard spermií měsíčně. Nezralé buňky migrují ze semenných tubulů do přídavných varlat, kde nakonec dospějí k oplodnění.

Z epididymisu v době ejakulace spadají spermie do vas deferens. Otevírají kanály semenných váčků, které produkují některé složky spermií. Tato tekutina pak protéká prostatickou žlázou, která jí přidává užitečné látky pro lepší buněčnou mobilitu. Složení spermií závisí na kvalitě tajemství, které produkují orgány reprodukčního systému.

Pak se spermie vysune přes vnější otvor močové trubice. Spermatozoa by měla být oplodněna do 12-48 hodin, aby oplodnění vajíčka. Ze 300 milionů takových buněk přežijí pouze dvě třetiny a jediný se dostane k ženské buňce, aby vytvořil nový organismus.

Množství spermií

Pro jednu ejakulaci člověk vyčnívá asi 2 až 6 ml spermií. A množství se zvyšuje o 0,4 ml po každém dni abstinence. U živočichů závisí norma této biologické tekutiny na druhu a hmotnosti muže. Například, velryba uvolňuje až tři litry spermií, beran je 1-1,5 litru, hřebec je 60-100 ml a býk je jen 40-50 ml najednou. Je třeba poznamenat, že složení samčích spermií obsahuje 3% spermií a 97% semenné tekutiny.

Nosiče informací o genu

Spermatozoa se liší od ostatních buněk v těle tím, že mají hlavu a ocas. Hlava obsahuje polovinu chromozomů - 23, z nichž jedna je pohlaví: X nebo Y.

Když je spermie Y kombinována s vejcem, který obsahuje pouze chromozom X, narodí se chlapec a X-spermie je dívka. Druhý druh je nejvíce životaschopný a méně mobilní.

Pro normální hnojení se vyžaduje nejen spermie, ale také dostatečný počet dalších mužských buněk, které pomáhají v procesu fúze, stejně jako určité chemické složení spermií. To je ovlivněno mnoha faktory: počtem hormonů, infekčními látkami v těle, radiací atd.

Složení spermií

Pro fungování spermií je zapotřebí normálního prostředí, které zajišťuje pohyblivost a zachovává genetický materiál.

Sperma má určité chemické a organické složení. Každý orgán mužského reprodukčního systému přispívá ke kvalitě této biologické tekutiny a poskytuje buňkám pohodlnou existenci.

65-75% ejakulátu vylučuje semenné váčky. Semena z těchto žláz získá tajemství bohaté na bílkoviny, citráty, enzymy, flaviny, kyselinu citronovou, aminokyseliny, fosfor, draslík. Fruktóza poskytuje spermie s jídlem a prostaglandiny potlačují imunitní odpověď u žen.

Vylučování prostaty je asi 30%. Spermová kompozice je obohacena o kyselou fosfatázu, vápník, sodík, proteolytické enzymy, fibrolizin, specifický antigen vytvořený v prostatu. A zinek, který se vyrábí hlavně prostatickou žlázou, zajišťuje plodnost spermií - schopnost oplodnit.

Malé procento bulbaruretrálních a uretrálních žláz vylučuje. Složení lidských spermií je obohaceno jejich tajemstvím: sialovými kyselinami, galaktózou, hlenem. To slouží ke zvýšení mobility spermií v pochvě a děložním čípku snížením viskozity sekrece sliznice cervikálního kanálu. Tyto látky přispívají k tvorbě gelové struktury spermií a pre-ejakulátu - kapaliny, která se uvolňuje během buzení a pomáhá očistit uretru z kyselin. Kromě toho je potřeba pro mazání při pohlavním styku, jeho složení zabraňuje hypo-osmolárnímu otoku spermií.

Podmínky pro vitalitu spermií

Kromě všech, které je součástí spermií pro normální pohyblivost vyžaduje kyslík, draslík, sodík, hořčík, správnou teplotu, alkalické médium: pH - od 7 do 7,5. Tyto podmínky jsou povinné pro životaschopnost samčích pohlavních buněk. Navíc jsou důležité další ukazatele, které určují plodnost spermií. Tento počet spermií je 20 × 10 6, jejich pohyblivost je 50% nebo více a není aglutinace.

Komponenty biologického složení

Biologické složení spermií (bílkoviny, tuky a sacharidy) představuje různé specifické látky. Jejich obsah je v normě 40-45 g / l a je zastoupen těmito složkami: aminokyseliny, enzymy, hormony, specifické proteinové sloučeniny.

Hlavní aminokyseliny, které se vyskytují v semenné tekutině, jsou:

 • lysin;
 • serin;
 • histidin;
 • kyselina glutamová;
 • kyselina asparagová;
 • isoleucin;
 • leucin;
 • tyrosin;
 • glycin.

Navíc jsou ve spermiích přítomny volné aminy, jako je spermina, spermidin a cholin. Tam je velký obsah růstu kreatinu - vitaminu, který je zapojen do mnoha biologických procesů v těle. Jeho obsah je řízen kreatinfosfokinázou, enzymem, který se vyskytuje při vyšetření semenných plazmatických skvrn v forenzním lékařském vyšetření pro identifikaci spermií.

Co jsou hormony v spermatu

Hormonální která tyto hormony: testosteron, kortizol, estron, prolaktinu, oxytocinu, thyrotropin uvolňující hormon, melatonin, serotonin, FSH a LH. Všechny tyto látky jsou potřebné nejen k udržení schopnosti spermií oplodnit, ale také ke zlepšení emočního zázemí žen a mužů.

V životním cyklu jsou některé zárodečné buňky, většinou slabé nebo neprožitelné, podrobeny apoptóze - programované destrukci DNA a smrti spermií. Apoptóza se výrazně projevuje u mužů trpících neplodností, virovými, bakteriálními infekcemi, onkologickými onemocněními a alkoholismem.

Hormon, který zabraňuje zničení buněk, je testosteron. Toto je hlavní androgenní složka, bez níž je normální vývoj chlapce jak in utero, tak dospívání během puberty nemožný. Reguluje sexuálních a reprodukčních funkcí u mužů, stejně jako tvorbu fruktózy v semenných váčků, na mikroelementy prostata, karnitin v nadvarlete. Proto stanovení jeho kvantitativního obsahu označuje funkční stav mužského reprodukčního systému.

Bohaté složení sacharidů

Hlavní sacharid, který je součástí spermatu, je fruktóza. Podporuje výživu spermií a zlepšuje jejich pohybovou aktivitu. Obvykle by množství fruktózy mělo být v rozmezí 1 až 5 mg / ml. Vysoká úroveň ukazuje na přítomnost diabetu, nebo hypogonadizmu u mužů, nízké postavy pozorované u starších pacientů s lézemi, prostaty nebo průchodnosti kanálků semenných váčků.

Kromě fruktózy obsahuje spermie glukózu, fukózu, ribózu, sorbitol, sorbitol. Isonitol je také karbohydrátová složka, ale je součástí tuku, který je nezbytný pro vytvoření membrány spermií.

Tuky, které tvoří spermie, jsou cholesterol, mastné kyseliny, fosfolipidy, prostě prostaglandiny. Jejich hlavní roli: ve vysokých koncentracích snižují kontraktilní pohyblivost svalové vrstvy dělohy a vajíčků ženy. To poskytuje podmínky pro vývoj spermií na vejce a jeho normální hnojení. Proto by mělo být množství prostaglandinů alespoň 0,5 mg / ml.

A ještě více o kompozici

Z dalších důležitých látek, které tvoří lidskou spermie, můžete izolovat kyselinu citronovou, která se podílí na procesu koagulace nebo ředění semenné tekutiny. Navíc, hem. složení spermií zahrnuje:

 • kyselina askorbová, vitamin B12;
 • kyselina mléčná, purin, pyrimidin, kyselina pyrohroznová;
 • dusík, močovina, kyselina močová;
 • hydrogenuhličitany.

Všechny tyto látky jsou nezbytné pro normální proces udržení životaschopnosti spermií a dalšího hnojení.

Jaký je rozdíl mezi zvířecí spermií

Chemické složení spermatu zvířat se neliší od lidského spermatu. Obsahuje stejné biologické a chemické látky.
Množství konkrétní složky však závisí na typu zvířete a způsobu hnojení. U různých druhů fauny se mění také procentní složení biologické tekutiny. Kvalita spermií závisí ve většině případů na péči, krmení a držení zvířete. Čím lépe se hostitel stará o svého mazlíčka, tím zdravější, silnější a početnější budou potomci.

Chemické složení spermií

Spermoplasma a spermie

Mužské spermie se skládají z kapalné frakce (spermoplasma nebo semenné plazmy) a spermií. Seminární plazma je prostředkem existence pro buňky pohlaví mužského pohlaví. Poskytuje jim jídlo a ochranu. Motilita a životaschopnost spermií závisí na kvalitě spermoplasmu a v konečném důsledku na možnostech těhotenství. Pouze v určitém složení prostředí může spermie úspěšně překonat obtížnou cestu k vajíčkům.

Některé změny ve složení samčích spermií mají negativní vliv na životaschopnost spermií. Proto je potřeba znát koncentraci některých složek spermatu a vztah mezi nimi. Definujte tyto ukazatele ve specializovaných laboratořích provádějících biochemii semenné plazmy. Naše laboratoř je specializovaná instituce, kde zkušenými laboranty jsou pouze spermatologové. Přečtěte si více o laboratoři.

Biochemická analýza spermií 2000 rublů

Bezplatná konzultace o výsledcích

Zaregistrujte se telefonicky:
+7 (495) 787-79-30

Chemické složení spermií

Co je zahrnuto v složení spermoplasmy? Z hlediska chemie je spermatickou plazmou voda s rozpuštěnými organickými a anorganickými látkami:

Hlavní složky samčí plazmy jsou:

Proteiny

Bílkoviny ve velkém množství (40-45 g / l), které jsou okamžitě po ejakulaci působením enzymů zničeny. Z tohoto důvodu, semenné plazmě obsahuje aminokyselinu (produkty rozkladu proteinů), jako je například lysin, histidin, glutamová a kyselina asparagová, serin, isoleucin a leucin, tyrosin a glycinu. Celkové množství je přibližně 0,0125 g / ml.

Dusík obsahující látky

Dalšími látkami obsahujícími dusík jsou volné aminy (cholin, kreatin, spermidin, spermidin).

Tuky představované fosfolipidy, mastnými kyselinami a cholesterolem, stejně jako prostaglandiny biologicky aktivní látky (deriváty mastných kyselin).

Hormony

Hormony (testosteron atd.), Jejichž koncentrace v spermatu je řádově nižší než jejich koncentrace v krevní plazmě.

DŮLEŽITÉ

Enzymy

Enzymy, jako je laktát dehydrogenázy, izocitronová dehydrogenázy, maltázou, kyselé fosfatázy, alfa-glykosidázou enzymy proteinrazrushayushie.

Spolehlivým markerem funkční schopnosti testiculární epididymy je enzym alfa-glykosidáza, jejíž hladina je normálně 20 a více mU / ml.

Enzym je syntetizován v přílohách varlat odpovědných za uchovávání, zrání a transport buněk mužského pohlaví. Hladina alfa-glukosidázy umožňuje nejen hodnocení výkonu nadvarlete, ale také zjistit příčinu vyskytující azoospermie (absence spermií v ejakulátu)

 • pokud je koncentrace enzymu v azoospermii výrazně snížena, může se předpokládat dvoustranná obstrukce vas deferens na úrovni nad přídavnými látkami;
 • azoospermie v případě, že hladina alfa-glukosidázy je v normálním rozmezí, může dojít k poruchám spermatogeneze nebo ucpání mezi varlat a jejich přídavky nebo uvnitř varlat;
 • Je-li koncentrace enzymu snížena oligozoospermie, zánět nelze vyloučit a nadvarle, v důsledku toho, neúplné uzavírání vas lumenu cest;
 • kombinace snížené motility spermií na pozadí normozoospermie se sníženou hladinou alfa glykosidázy naznačuje funkční nedostatek přídavných látek. A to je často způsobeno snížením produkce androgenů.

Všechny typy testů ejakulátu:

Sacharidy

Sacharidy, mezi nimiž fruktóza je hlavní sacharidem spermií. Není to jen marker funkční kapacity semenných váčků, který je produkován, ale také indikátor hladiny androgenů v těle, zejména testosteronu. Normální obsah fruktózy v spermiích je 1,3 μmol nebo více v jednom ejakulátu nebo 6,7-33,3 μmol / ml nebo 1-5 mg / ml.

Fruktóza dodává energii spermie, a tím zajišťuje jejich dobrou mobilitu. Jeho koncentrace v spermiích klesá s chorobami semenných váčků a prostaty, stejně jako u mužů v pokročilém věku. Stoupá s diabetem a hypogonadismem.

Stanovení úrovně fruktózy je zvláště důležité, když je třeba posoudit průchodnost vas deferens. Jeho koncentrace může výrazně klesat (až na nulu) nejen při těžké dysfunkci semenných váčků nebo při jejich bilaterální atrézi, ale také při obstrukci ejakulačního kanálu.

Minerály

Minerály představované solemi zinku, draslíku, sodíku, hořčíku, vápníku atd.

Zinek je spolehlivým ukazatelem spermatogeneze a hnojivých vlastností ejakulátu. Normální hladina zinku v spermiální plazmě je 2,4 μmol nebo více v jednom ejakulátu nebo 0,15-0,3 mg / ml. Je to mnohem víc než v jiných kapalinách a tkáních těla. Snížení koncentrace zinku v spermoplasmu může znamenat snížení mobility spermatozoidů, jejich strukturální a kvalitativní změny;

Složení spermií: Je sperma bohatá na bílkoviny?

Ano. Sperm je 50% bílkovin a obsahuje mnoho živin, které chrání spermie před poškozením. To je překvapivě velmi populární otázka.

Složení spermií

Protein

Sperm se skládá z albuminu (proteinové struktury) a volných aminokyselin. Proteiny pocházejí z prostaty, aminokyseliny se vyskytují v semenných váčcích - semenné váčky. Přehled několika studií ukázal, že průměrné množství bílkovin je 5040 mg na 100 ml, zatímco albumin v tomto přípravku je 1550 mg.

Při ejakulaci se od samce uvolní průměrně 10 ml spermií, což je přibližně 0,5 g (500 mg) bílkovin.

Další substráty a jejich vlastnosti

V semenné tekutině, asi 2-5 mg fruktosy a čím více úrodného člověka, tím vyšší je tato hodnota. Fruktóza poskytuje palivo pro spermie, bez fruktózy, schopnost člověka porodit dítě.

Sperm obsahuje alkálie, její obsah se pohybuje mezi 7,26 a 8,47. Tato kolísání závisí na množství kyseliny citronové, která může být od 304 mg / 100 ml do 678 mg / 100 ml.

Také ve spermatu jsou tři hlavní katecholaminy (adrenalin, norepinefrin, dopamin). Jejich počet je korelován s dalšími parametry, jako je množství spermií, pohyblivost a celková plodnost. To vše je překládáno na neurotransmiteru D-aspartovou kyselinu, která je také obsažena v semenech.

Obecně platí, že látka, která chrání spermií a je v ní obsažené, a také zde jsou proteiny a fruktóza (makroživiny) a antioxidační složky - kyselina močová a zinek.

Chuť spermií

Dieta a vegetariánství

V každodenním životě můžete slyšet, že mužské vegetariány jsou "sladší" než všichni vejci. Trávení masa je spojeno s vysokou hladinou kyseliny močové v krvi, u vegetariánů je tato hladina nižší. Stejně jako v krvi, kyselina močová působí ve spermatu: chrání buňky před oxidačními účinky. U spermií je hladina xanthinu, která je strukturálně podobná kyselině močové, vysoká. Právě tato třída látek, molekuly xanthinu, jsou zodpovědná za chuť semene, kvůli své hořkosti. Je pravděpodobné, že vegetariánská strava vede ke snížení hladiny kyseliny močové v semenech, a proto se zvyšuje hladina fruktózy? což je trochu sladší než obyčejný cukr.

Existuje několik vědeckých důvodů věřit, že vegetariáni "chutnají lépe", protože eliminace masa vede ke snížení množství kyseliny močové v spermiích.

Napájení

Některé produkty viděli, může mít vliv na chuť spermatu, ačkoli výzkum na toto téma není ( „slepý“ Zkušenosti z etických úvah). Bromelain - tato směs složek z ananasu, říkají, díky tomu semínko získává ananasovou chuť. Sklenice šťavnaté šťávy denně může již ovlivnit chuť. Bean výsadbu malý nasazený kultura pískavice také ovlivňuje chuť spermií a dělá to podobné javorový sirup, zřejmě vzhledem k aromatické složky sotolayna - ovlivňuje pach moči.

Dalším účinkem spermií je vanilka.

Další zajímavé téma:

 • Přehled fyzikálních a chemických vlastností lidského spermatu a formulace spermatu Simulant
 • Hustota lidského spermatu a validace hmotnosti: multicentrická studie
 • Rehan N, Sobrero AJ, Fertig JW Semeno plodných mužů: statistická analýza 1300 mužů. Fertil Steril. (1975)
 • HARVEY C Vztah mezi objemem a obsahem fruktózy v lidské spermatu. Příroda. (1948)
 • Vztah mezi obsahem fruktosy spermií a plodností u člověka
 • Haendler Y Vzácný případ sekundární neplodnosti u muže ve věku 27 let kvůli nedostatku fruktosy v spermatu. Minerva Ginecol. (1965)
 • Fruktolýza v lidských spermatozoatech za normálních a patologických podmínek
 • Biochemie spermatu
 • Agonisté Chang A, Shin SH Dopamin stimulují a inhibují uvolňování prolaktinu v buňkách GH4ZR7. Eur J Endocrinol. (1999)
 • Ben-Jonathan N, Hnasko R Dopamin jako inhibitor prolaktinu (PRL). Endocr Rev. (2001)
 • D'Aniello G, et al Výskyt kyseliny D-asparagové v lidské semenné plazmě a spermatozo: možná role v reprodukci. Fertil Steril. (2005)
 • Haldar S, et al Vliv obvyklé stravy na antioxidační stav: studie v populaci vegetariánů a omnivorů. Eur J Clin Nutr. (2007)
 • Szeto YT, Kwok TC, Benzie IF Účinky dlouhodobé vegetariánské stravy na biomarkery antioxidační a riziko kardiovaskulárních chorob. Výživa. (2004)
 • Kanďár R, Drábková P, Hampl R Stanovení kyseliny askorbové a kyseliny močové v lidské semenné plazmě pomocí HPLC s UV detekcí. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2011)
 • Gavella M, et al Vyhodnocení kapacity antioxidantu askorbátu a urátů v spermatu člověka. Andrologia. (1997)
 • Rosecrans RR, et al Srovnání biochemických parametrů lidského krevního séra a semenné plazmy. Andrologia. (1987)
 • Persson BE, et al Koncentrace uridinu, xanthinu a urátu v prostatické tekutině a semenní plazmě u pacientů s prostatitidou. Eur Urol. (1991)
 • Tepper BJ, et al Genetická variace v horké chuti a plazmových markerech antioxidantu u žáků vysokých škol. Int J Food Sci Nutr. (2009)

Dsamou M, et al Profily slinných bílkovin a citlivost na hořkou chuť kofeinu. Chemické smysly. (2012)

Co obsahuje spermie?

Složení spermií odráží celkové zdraví člověka a je ukazatelem jeho reprodukční schopnosti. Díky výzkumu je možné zjistit přítomnost odchylek od normy ejakulátu a odstranit je včas, čímž se vrátí schopnost otevírat.

Co je v spermatu?

Spermie je tekutina se složitým chemickým složením, která je tvořena míšením sekrece některých žláz. Biologickým úkolem semenné tekutiny je oplodnění, ale obsah spermatozoitů odpovědných za tento proces nepřesahuje 3%. Spermová kompozice se stanoví pomocí spermogramu a biochemické analýzy ejakulátu. Tyto metody výzkumu mohou identifikovat přítomnost abnormalit a eliminovat je tak, aby muž mohl plně plnit svou reprodukční funkci.

Jak se tvoří semenná tekutina?

Reprodukční systém silnějšího pohlaví představují varlata, přídavky, močová trubice, prostata, semenné kanálky, penis a semenné váčky. Proces tvorby spermií začíná ve varlatech a produkuje až 12 miliardy zárodečných buněk měsíčně. Poté spermie vstoupí do příloh varlat, kde jejich zrání končí. Při spermiální ejakulaci se spermie dostává do vas deferens a mísí se s dalšími složkami samčí semenné tekutiny.

Proces pokračuje v prostatické žláze, která obohacuje spermie se speciálními látkami, které zlepšují aktivitu pohlavních buněk. Potom ejakulát prochází dírou v močové trubici.

Co se skládá ze semenné tekutiny?

Názor, že sperma je základ spermatu, je chybný, jelikož procento těchto zárodečných buněk je mnohem nižší než jiné látky. Takže hlavně spermie se skládá z kapaliny přidělené semennými váčkami a také sekrece prostaty. Charakterizovat fyzikální a chemickou kvalitu ejakulátu, je třeba vzít v úvahu, že se jedná o směs ze samčích zárodečných buněk, a tajemství, které produkují pohlavní žlázy a testikulární přídavky.

Tak se spermie skládá z následujících složek:

 • plazma;
 • výtok z prostaty;
 • spermie (složka semenné tekutiny, kterou může člověk vykonávat reprodukční funkci);
 • hlen a komponenty, které působí jako vazba.

Sperm se skládá z velkého množství chemických prvků a je to druh energetického koktejlu, ve kterém je mnoho bílkovin, sacharidů, minerálů, hormonů a dalších látek důležitých pro tělo.

Chemické složení spermií

Kolik chemických prvků obsahuje semenná tekutina? Přesné číslo nelze pojmenovat, protože kolísá, ale je zjištěno, že v spermatu je prakticky celá periodická tabulka.

 • kyselina citrónová;
 • draslík;
 • měď;
 • zinek;
 • síra;
 • fruktóza;
 • vápník;
 • kyselina askorbová;
 • vitamíny skupiny B.

Navzdory skutečnosti, že sperma se skládá z několika druhů kyselin, je charakterizována alkalickými vlastnostmi. Kompozice může být rozdělena na dvě složky: semennou plazmu a jednotné prvky.

Seminární plazma

Co tvoří semenní plazma? Obsahuje soubor určitých chemikálií, které jsou obsaženy v jiných orgánech mužského těla, ale jejich počet je mnohem menší.

Sperma se skládá z bílkovin, sacharidů, hormonů, enzymů, tuků a mnoha dalších biologických látek.

Proteiny

Semenální vezikuly a prostata mají speciální proteinové sloučeniny, které mohou být přeměněny na aminokyseliny ejakulací. Takové aminokyseliny zahrnují serin, glycin, histidin, tyrosin, lysin atd. Kromě proteinů a aminokyselin se spermie skládají z volných aminů. Mezi nimi můžete identifikovat kreatin, spermidin, spermín, cholin.

Obsah kreatinu v spermatu je dostatečně vysoký, ovlivňuje hladinu kreatin-fosfokinázy - speciálního enzymu, který dlouhodobě zachovává biologickou aktivitu. Popsaná kvalita je široce používána ve forenzní vědě k identifikaci ejakulátu.

Sacharidy

Sperma se skládá ze sacharidů, které mohou být jak ve volné formě, tak ve formě spojené s bílkovinami. Převládající část sacharidů ve volné formě je vyjádřena fruktózou. Tato látka významně ovlivňuje mobilitu spermií. Fruktóza je hlavním energetickým zdrojem vitální aktivity zárodečných buněk.

Kolik fruktózy by mělo být obsaženo v spermiích? Norma obsahu látky je 1-5 mg / ml. Pokud jsou tyto indikátory vyšší, můžete mít podezření na přítomnost cukrovky.

V případě, že indikátory jsou pod normou, jsou možné patologické stavy prostaty. Kromě toho se spermie skládají z jiných sacharidů, které nejsou spojené s bílkovinami: glukóza, fukóza, inositol, sorbitol a ribóza.

Sperma se skládá z tuků. Mastné kyseliny, fosfolipidy a cholesterol, které produkuje prostata. Mastné kyseliny jsou velmi důležité pro normální reprodukční funkci mužů. Kromě toho stabilizují tlak, chrání slizniční membránu a epitel, přispívají k vývoji hladkých svalů. Vysoký obsah těchto látek podporuje lepší průběh hnojení. Při užívání určitých léků (např. Aspirinu) je potlačena tvorba mastných kyselin, což negativně ovlivňuje schopnost dítěte koncipovat.

Enzymy

Sperm se skládá z enzymů, které se aktivně podílejí na zkapalňování po ejakulaci. V mnoha případech je neschopnost člověka mít děti právě kvůli deficitu specifických enzymů - ničení bílkovin. Tento problém je charakterizován zachováním viskózní konzistence v semenné tekutině, která brání pohybu pohlavních buněk.

Kromě enzymů, které zředí ejakulát, tvoří spermie hydrolytické enzymy. Mezi nimi lze rozlišit maltasu, glukosidázu a fosfatázu. Tyto látky přispívají k procesu výměny nukleových kyselin. Jejich syntéza se provádí v prostatu, počínaje pubertou. Díky své účasti se uhlohydráty převádějí na mléčné a jiné kyseliny. Čím starší je člověk, tím méně aktivních je hydrolytických enzymů.

Také v semenné plazmě existují oxidační enzymy: dehydrogenasa a laktát dehydrogenasa. S pomocí oxidačních enzymů provádí organismus membránový metabolismus.

Hormony

Sperma se skládá z hormonů, jejichž obsah nesouvisí s jejich hladinou v krvi. Úroveň testosteronu v semenné plazmě je pouze jedna desetina hladiny tohoto hormonu v krvi.

Kolik testosteronu by mělo být obsaženo v ejakulátu? Na základě dat získaných analýzou ejakulátu na obsahu testosteronu základě, bylo zjištěno, že lidé, kteří mají potíže s početím, tento obsah je snížena (0,4 až 1,7 ng / ml), zatímco žádné takové problémy hladina mužského hormonu je 2,85 až 8,5 ng / ml.

Minerály

Sperma se skládá z prvků jako je draslík, hořčík, sodík a vápník. V ejakulátu obsahuje významné množství zinku, které pozitivně ovlivňuje aktivitu mozku. Většinou se tento prvek vyrábí prostatickou žlázou.

Další látky

V semenné tekutině existují další užitečné látky, z nichž každá provádí určité funkce. Jednou ze složek samčích spermií je kyselina citronová. Taková látka je nezbytná pro zajištění koagulace a zředění ejakulátu. Jeho koncentrace je v průměru 510 mg / 100 ml.

Nutriční hodnota a kalorický obsah spermií

Existuje názor, že výživná hodnota semenné tekutiny je tak vysoká, že sperma může nahradit mnoho užitečných produktů.

Uvedeno, že prakticky všechny její součásti jsou zahrnuty v nápojích pro sportovce: bílkoviny, kyselinu askorbovou, testosteron, fruktóza, zinek, atd totiž ejakulátu - poměrně likvidní, ale výrazně přidat do svého jídelníčku, natož aby jej nahradit některé potraviny -.. je nemožné. Hlavním důvodem je neschopnost přijímat a spotřebovat je v požadovaném množství.

Kolik semenné tekutiny poskytuje mužský organismus pro jeden sexuální akt? V průměru je objem jedné ejakulace 5 ml (přibližně 1 čajová lžička). Tento objem obsahuje 6 mg tuku, 11 mg sacharidů a 150 mg bílkovin. Mnoho žen má zájem o kolik kalorií v ejakulátu?

Je zjištěno, že průměrná část spermatu obsahuje 20 kalorií. Bylo zjištěno, že ženy, které spolkly své mužské ejakuláty, proces ztráty hmotnosti byl dvakrát rychlejší než ti, kteří to nechtěli. Tento efekt je vysvětlen alkalickými vlastnostmi spermií, které přispívají k procesu spalování tuků.

Ejakulát je jedinečná biologická tekutina se složitým chemickým složením. Kvůli analýze, která umožňuje stanovit složení spermií, je možné zhodnotit reprodukční schopnost konkrétního člověka a přijmout vhodná opatření pro uvedení indikátorů do stanovených norem.